Mở cánh cửa sự nghiệp Kiểm toán - Tài chính toàn cầu

the global body for professional accountants

Chương trình Cử nhân kinh doanh (kế toán)

ĐH HELP (Malaysia) cấp bằng

Đơn vị tổ chức đào tạo: Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Điều kiện xét tuyển
  • 1. Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và
    - Có tổng điểm bài thi THPT quốc gia năm 2016 theo tổ hợp 03 môn tương ứng với các khổi A/A1/B/C/D đạt từ 15 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên); hoặc
    - Có điểm bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN năm 2015/2016 đạt từ 70 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên)
  • 2. Trình độ tiếng anh đạt IELTS 5.5 hoặc Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương.
    Các thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu được bố trí vào học chương trình ngoại ngữ bổ sung tại Khoa Quốc tế để đạt trình độ ngoại ngữ trên trước khi vào học chương trình chính khóa.
  • 3. Đạt yêu cầu phỏng vấn do trường ĐH HELP và Khoa quốc tế tổ chức

Đăng ký ngay >>

Khung chương trình đào tạo

Được miễn 9 môn nền tảng thi lấy chứng chỉ kiểm toán quốc tế ACCA sau khi tốt nghiệp

Được học 4 môn chuyên nghiệp thi lấy chứng chỉ ACCA ngay trong khung chương trình